THUÊ XE CHO DỰ ÁN

[ux_slider slide_width=”100%” bullets=”false”]

[ux_banner height=”100%” bg=”8328″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”70% 17%”]

[text_box width=”88″ width__sm=”85″ width__md=”52″ animate=”fadeInLeft” position_x=”5″ position_x__sm=”10″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″ text_align=”left” text_depth=”1″]

CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THEO DỰ ÁN !

  • Vận chuyển hàng dự án, công trình số lượng lớn
  • Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng
  • Vận chuyển hàng container
  • Giám sát hàng hóa trong quá trình tải/dỡ hàng

 

[button text=”My Work” color=”white” style=”outline” radius=”99″ link=”Portfolio”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” bg=”8330″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”62% 50%”]

[text_box width=”63″ width__sm=”85″ width__md=”52″ animate=”fadeInLeft” position_x=”50″ position_x__sm=”10″ position_x__md=”5″ position_y=”25″ position_y__sm=”90″ text_align=”left” text_depth=”1″]

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

  • Đi khảo sát thực tế và lên kế hoạch vận chuyển.
  • Thu thập thông tin về hàng hóa, các yêu cầu trong quá trình vận chuyển.
  • Kiểm tra tiến trình vận chuyển hàng hóa.
  • Trực tiếp xử lý những phát sinh trong quá trình vận chuyển.
  • Vận chuyển hàng xong và tiến hành các bước thanh toán cước.

 

[button text=”Learn more” color=”white” style=”outline” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” icon_reveal=”true” link=”About”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]